Coneix el CSB
Àrea institucional
Àrea de proveïdors
Àrea del ciutadà

  Contactar Mapa web  
 
 
CSB

Web del Consorci Sanitari de Barcelona

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut (CatSalut), que assumeix les funcions de direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona.

El CSB té com a missió la gestió integral de recursos sanitaris que s’ofereixen al ciutadà a Barcelona ciutat amb dret a rebre cobertura sanitària, d’acord amb el Pla de salut de Catalunya. El CSB exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, això és, la planificació, la contractació de serveis, el finançament i l’avaluació, a més de les que té delegades pel Departament de Salut i pel CatSalut.

D’altra banda, el CSB exerceix les funcions de tutela de les entitats creades pel CSB (ASPB i SCUBSA) i de les adscrites al mateix (IMAS i PAMEM), havent-se subscrit amb la pràctica totalitat de centres sanitaris que pertanyen a la XHUP convenis o protocols d’adscripció al CSB als efectes de coordinació del dispositiu sanitari públic de la ciutat de Barcelona, mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona (òrgan instrumental de coordinació de les entitats creades i adscrites al CSB). Finalment, i a través del Consell de Salut del CSB s’exerceixen les funcions de participació comunitària, previstes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.

Amb ocasió de la reordenació territorial del CatSalut, duta a terme pel Decret 105/2005, de 31 de maig, s'ha creat la Regió Sanitària Barcelona amb un àmbit de referència que comprèn 164 municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme i l'Alt Penedès, la qual cosa ha comportat que si bé territorialment la ciutat de Barcelona ha passat a integrar-se en l'àmbit de la Regió Sanitària Barcelona (RSB), l'ens que a la ciutat de Barcelona continua exercint les funcions de regió sanitària és el CSB, això sí, en el marc de la nova delimitació territorial de l'RSB, tal com prescriu la disposició addicional segona del Decret 105/2005, de 31 de maig.

Imprimir IMPRIMIR

     
Més informació
  CSB

Edifici Mestral
Parc Sanitari Pere Virgili
Esteve Terradas, 30
08023 Barcelona
Tel. 935 515 700
Fax 93 259 41 01

Plànol d'accés
Com arribar-hi

 

 

S'hi explica la creació del CSB, les seves funcions, òrgans de govern i altres informacions d'interès.

Més informació

 

INICI AVÍS LEGAL CRÈDITS
CSB - Consorci Sanitari de Barcelona