Coneix el CSB
Estatuts i normativa
Població i territori
Indicadors de salut
Pla de salut
Memòria d'activitat
Enllaços de sanitat
Àrea de proveïdors
Àrea del ciutadà
  Contactar Mapa web  
 
 
CSB - Àrea institucional - Publicacions


Publicacions

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) té com una de les seves missions principals augmentar l'eficiència de tots els recursos que les diferents administracions dediquen a la sanitat i als progra-

mes assistencials orientats a atendre les necessitats de la població. Amb aquesta finalitat elabora i difon una sèrie de publicacions que intenten cobrir les necessitats d'informació dels diversos destinataris, ja siguin els professionals de l'àmbit o el públic en general. Tot seguit, us detallem algunes d'aquestes publicacions:

· Memòria d'activitat
Memòria d'activitat d'elaboració anual on es presenta, entre d'altres temes, com es distribueix una part important dels recursos públics que es destinen a la salut dels ciutadans i el reflex de la utilització que en fan. Pel que fa al CSB, en aquesta memòria es mostra la consolidació del nou plantejament en l'assumpció de les funcions de la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, atribuïdes mitjançant el Decret 74/97, de 18 de març. A partir de l'any 2004, i amb motiu de la integració al projecte de la Regió Sanitària Barcelona, la Memòria d'activitat del CSB s'integra en la de l'RSB:
Any 2009

· e-farma RSB
Butlletí d'aparició trimestral adreçat a professionals de l'atenció primària de salut i de l'àmbit territorial de la Regió Sanitària Barcelona en general on es presenta una actualització de coneixements de l'àmbit farmacèutic. Té com a precedent el butlletí d'informació farmacoterapèutica del CSB, l'últim número del qual va aparèixer el desembre de 2003.
Més informació

· Pla de salut de la Regió Sanitària Barcelona en l'horitzó 2010
El Pla de salut és l’instrument de planificació que orienta la política sanitària d’acord a les necessitats en salut de la població. Aquest Pla de salut és el cinquè que s’edita des de que al 1993 s’elaborés el primer, corresponent al període 93-96.
Més informació

Imprimir IMPRIMIR

Més informació
 

Memòria d’activitat 2009 de l'RSB

Últim exemplar de la Me-mòria d’activitat de la Regió Sanitària Barcelona

Més informació

 

  Pla de salut de la ciutat de Barcelona

- Volum I
- Volum II

 

 
INICI · AVÍS LEGAL · CRÈDITS
2004 CSB - Consorci Sanitari de Barcelona